Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnFrågor & Svar
Här du frågor angående Islam och praktiserande av Islam? Skicka dina frågor till IIF, vi kommer att lämna dina frågor vidare till kunniga muslimer som kan svara dem.

Här finns det svar på några frågor.1 ι 2 ι 3Copyright © Islamiskt Informations Forum 2007