Sida 28. Vad är Kaba?

SVAR9. Vem var Mohammed?

SVAR10. Hur blev han en profet och Guds budbärare?

SVAR11. Hur har islams spridning påverkat världen?

SVAR12. Vad är Koranen?

SVAR13. Vad handlar Koranen om?

SVAR14. Finns det några andra heliga källor?

SVAR