Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnKhotba - PredikanAtt minnas Allah med hjärtat, tungan och kroppen

Sheikh Ali Al Shamrani - 2021-05-28

Prisad vare den som gjorde att minnas Honom till en anledning till framgång i det kommande Liv, Fredens bostad, och att genom minnet raderas synder och dåliga gärningar vi gör.

Jag vittnar om att det inte finns någon som är berättigad att dyrkas utom Allah och att Muhammad är hans tjänare och budbärare och må Allahs fred och välsignelser vara över honom, hans familj, hans ädla följeslagare och alla hans anhängare fram till dagen för den slutliga domen.

TROENDE! Åkalla Gud - och ha Honom alltid i era tankar! Och prisa Hans namn morgon och afton! (33:41-42)

Bröder och systrar, vet att i Allahs minne finns liv, sorger och ångest försvinner. Med Allahs minne tas det oönskade bort och det man ber om uppnås.

Allahs budbärare, Allahs frid och välsignelser vare med honom, sa: ”Allah har sagt: Jag är som min tjänare anser mig, och jag är med honom när han kommer ihåg mig. Om du kommer ihåg mig inuti, kommer jag ihåg dig inuti. Om han nämner mig inför en grupp, nämner jag honom inför en bättre grupp (det vill säga inför änglarna).

Om han närmar sig mig en fotslängd, närmar Jag mig honom en underarms längd. Om han närmar sig med en underarms längd, närmar Jag mig honom med en armlängd. Om han går när han kommer till mig, springer Jag till honom."

Allahs minne finns i hjärtat, i tungan och i kroppen. När det gäller hjärtat innebär det att det alltid måste ha Allahs minne närvarande, till exempel genom att meditera över Hans sublima namnen och attributen, om Hans handlingar som bländar sinnen och Hans normer som är upprättade med klok visdom.

När det gäller minnet med tungan betyder det att man nämner Hans namn, Hans attribut och Hans etablerade normer.

Att säga fraser som: "At-tahlil" (La ilaha illa Al-lah) "At-takbir" (Al-lahu Akbar) "Attasbiih" (Subhana Allah) "At-tahmid" (Alhamdulillah) och annan beröm och upphöjelse av den Ende med rätten att bli dyrkad, att delta i kurser om islamisk kunskap såsom Koranklasser, lära sig och undervisa om det är alla dessa ett sätt att minnas Allah.

Och när det gäller att minnas Allah med kroppen hänvisar det till allt arbete som för Allah närmare oss, på det sätt som profeten Muhammad utförde, undervisade och överförde till oss. Allt detta är att minnas Allah.

O troende! Minns Allah när ni står, sitter eller ligger, det är det sanna goda livet. Lär dig och memorera, känna till och förstå väl bönen från Allahs budbärare, det finns mycket gott och välsignelser i det.

Vi kommer att nämna några av dem. Allahs budbärare sade: ”Den som säger: Ilaha Illa Allah wahdad, sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa hoa ala kulli shaiin qadir ”hundra gånger på en dag kommer denne att få en belöning motsvarande frigörelse av tio slavar, hundra goda gärningar (välsignelser och hasanat) kommer att registreras i hans namn, hundra dåliga gärningar (saiat) kommer att raderas, han kommer att skyddas av Allah från Djävulen på grund av denna åkallelse fram till solnedgången och ingen kommer att kunna göra en bättre tillbedjan än denna utom den som presenterar sig själv på domedagen med något bättre än detta.” (Bukhari, Muslim)

Och han sa: "Den som säger: ’Subhana Allahi wa Bihamdihi" (förhärligad och berömd vara Allah) hundra gånger om dagen kommer att få sina synder raderat även om de är lika många som havets skum." (Bukhari, Muslim)

Och han sa: ”Det finns två lätta fraser för tungan som är väldigt viktiga (för vad det innebär) i vågen på Domedagen, och som älskas av den Barmhärtige, Subhana Allahi wa bihamdihi (prisad vare Allah i Hans härlighet), Subhana Allahi al Adhim (prisad vare Allah den store)”.

Allahs budbärare sade: ”På natten av min uppstigning till himlen mötte jag Allahs mest älskade, Abraham som sade till mig: Ge mina hälsningar till din nation och informera dem om att paradiset har ett mycket bördig land, färskvatten och i det odlas Subhana Allah wa Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu Akbar”.

Och Ibn Omar sade: ”Vi brukade säga vid ett enda möte där vi träffade Allahs budbärare att han sade hundra gånger ’Oh min Herre förlåt mig! Acceptera min omvändelse, du är verkligen den som accepterar omvändelse, den Barmhärtige."

TROENDE! Åkalla Gud - och ha Honom alltid i era tankar! (33:41)

Vi ber Allah, den Högste, att göra oss till de tjänare som alltid minns Allah, till de uppriktiga och trogna följare av Hans föreskrifter.

Amen

Fredag den 14 Muharram 1441/13 september 2019
Islamisk Kultur Center "Förvarare av de två heliga moskéerna, kung Fahd"
Buenos Aires – Argentina
Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum