Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnEtt Halal liv


Vetenskap och islam: druvor

Ismain Perera - Verislam

Och Vi sänder regn från skyn i rätt avvägda mängder och låter det samlas i jorden, men Vi har också makt att hålla det tillbaka. Och med [regnet] låter Vi palmlundar och vingårdar grönska för er räkning, som ger er riklig frukt som ni får äta av… (23:18-19)

"Solen, runt vilken många planeter kretsar ... glömmer inte att få att mogna en druvklase." Galileo Galilei (1564-1642) Italiensk astronom, filosof, matematiker och fysiker.

Oavsett om det var Galileo eller den berömda agronomen Ibn bassal, han skrev den mest ovanliga och objektiva avhandlingen om jordbruk av alla som skrevs av andalusiska specialister på 1100-talet, båda visste om de intressanta egenskaperna hos denna supermat. Både buskarna och dess fantastiska frukt har varit föremål för studier på grund av dess omfattande fördelar. Och ja, att veta hur man uppnå ett bra liv är en del av islam.

Många undersökningar har kommit fram till att druvor har stora fördelar.

Både vinrankans blad och druvan har egenskaper som gör dem mycket användbara för att underlätta blodcirkulationen. Det är också ett kraftfullt sammandragande, med hemostatiska egenskaper, som används för att stoppa blödning, de har blodplättsegenskaper, vilket förhindrar bildandet av tromber som är ansvariga för många hjärt- och kärlsolyckor.

Åderbråck: De är mycket användbara vid behandling av åderbråck genom att förhindra dess uppkomst eller förbättra symtomen.

Hemorrojder: De sammandragande egenskaperna hos denna buske och dess frukt gör den mycket lämplig för behandling av hemorrojder. Dess användning hjälper mot inflammationen.

Metrorragi eller mellanblödning: Buskens hemostatiska förmåga är användbar för behandling av överdriven blödning under menstruationen (metrorragi) eller de som ibland uppstår vid klimakteriet.

Allt detta är resultatet av de tre huvudmolekylerna som nämnts ovan.


Druvor gynnar ögonshälsa

På grund av dess höga innehåll av antioxidanter och vitaminer av olika slag hjälper druvan att förebygga ögonsjukdomar som är direkt relaterade till åldrande, som till exempel grå starr, åldersrelaterad maculadegeneration eller glaukom.

Antioxidanter verkar förebygga de fria radikalernas attack på ögonlinsproteiner i näthinnan.

Som vi tidigare har förklarat när det gäller frukt och buske använder man allt. Eftersom om vi skär en mjuk gren av vinrankan och låter saften rinna genom snittet, skulle vi få en av de viktigaste naturliga dropparna när det gäller behandlingen av konjunktivit.


Dermatologiska problem?

Lider du av stressutslag och eksem? Kliandet har två funktioner i kroppen, när vi kliar oss tar vi bort främmande eller oönskade objekt från huden och det tjänar också till att ta bort delar av den döda huden (exfolierande).

Den andra funktion är en varning om att något är fel på kroppen.

Alla dessa hudproblem kan mildras, inte bara enligt vår läkares rekommendationer, utan också genom att göra ett försök så att druvorna finns mycket mer närvarande i vår kost.

Enligt studier om druvfröets medicinska egenskaper kan denna frukt hjälpa till mot alla sjukdomar eller problem som är resultatet av inflammatoriska eller bakteriella processer, även hos de som är relaterade till allergier. Den hjälper också att bekämpa organiska syror såsom citronsyra, vinsyra och äppelsyra precis som vitamin A, B1, B2, B3, C, K, mineraler som zink, koppar, fosfor, magnesium och kalium som den innehåller hjälper mot nedbrytningen av elastin och kollagen.


Renande av kroppen, en verklig detox

Anledningen till allt detta måste främst hänföras till dess rikedom på kalium, framförallt i russin, som styr vätskebalansen i kroppen och de optimala halterna av sin partner "natrium". På samma sätt främjar förekomsten av vitaminer i grupp B, som ingriper i metabolismen av fetter och kolhydrater, denna process.


Mot fria radikaler är druvor din bästa allierade

Celler, miljöföroreningar, strålning, bekämpningsmedel, förorenat vatten eller konsumtion av vissa läkemedels normala aerob metabolism, som behöver syrgas, orsakar bildning av reaktiva syrearter och fria radikaler. En ökning av dessa arter i kroppen leder till ett tillstånd av oxidativ stress där biokemiska och fysiologiska skador uppstår som kan försämra individens metabolism och orsaka oxidativ skada på lipider i cellväggarna, proteiner och nukleinsyror (DNA), något som så småningom leder till celldöd.

Druvorna visar också liknande egenskaper där innehållet i stilbener, flavonoider och antocyaniner. I olika studier finns vetenskapliga bevis på att extrakt som är rika på dessa antioxidanter kan förbättra synskärpa, har antidiabetiska egenskaper, minska kolesterol, främja korrekt utsöndring av insulin och har kärl skyddande effekter.


Resveratrol stjärnmolekylen och dess skydd mot cancer

Nyligen har resveratrol visat sig fungera som ett kemoförebyggande medel för cancer, bröst-, hud- och prostatacancer, och ett stort experimentellt arbete har gjorts för att definiera denna effekt. Vidare uppvisar resveratrol antiinflammatoriska, neuro-skyddande och antivirala egenskaper.


Resveratrol som nervcellsskydd

Resveratrol har visat sig indirekt hämma den toxiska faktorn från de skadade proteinerna som orsakar Alzheimers sjukdom. Vidare har det visats att genom repression av p53, tumörsuppressorgen, förhindrar det nervcellernas död och dess oxidativa skada. Det kardiovaskulära skyddet som erbjuds av resveratrol bidrar till nervcellsskydd. Resveratrol-behandling har visat i många studier att den markant minskar hjärnskador orsakade av ischemi, blödning, kramper och epilepsi.

Resveratrol erbjuder ett lovande alternativ i behandling och förebyggande av Alzheimer, Parkinson, Huntington och andra neurologiska störningar.


Räkna inte kalorier, druvor gör dig inte tjockt

Druvornas kaloriintag kompenseras av dess reningsförmåga. Den innehåller mer än 80% vatten som hjälper till att rensa kroppen. Kalciumet i dem och andra alkaliska element stimulerar levern, ett organ som balanserar surhetsgraden i blodet, som rengörs och görs mer flytande och därmed bidrar kraftfullt till kroppens balans. Av den anledningen är de idealiska för att förbättra humöret och återhämta sig från trötthet genom att kombinera kolhydrater med B-vitaminer, där de sticker ut.


Slutsats

Koranen innehåller många vers som ger råd om hälsosam kost, som hänvisar till sammankopplingen mellan fysisk och andlig hälsa. En hälsosam kost blir balanserad när den består av en blandning av alla livsmedel som Gud har gett till sin skapelse. Variationen uppfyller alla kroppsliga behov på kolhydrater, mineraler, vitaminer, proteiner, fetter och aminosyror. Profeten Muhammeds traditioner lär oss att uppskatta god hälsa och inse dess verkliga värde som en av de otaliga gåvorna från Gud.

Och [minns att] er Herre tillkännagav [för er]: 'Om ni visar tacksamhet skall Jag ge er en större [belöning], men om ni visar otacksamhet skall Jag sannerligen ge er ett strängt straff!'” (14:7)

Till nästa gång, inshAllah, med lite mer vetenskap.

Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuhu.


Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum