Islamiskt Informations Forum






I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn

Ett vaccin som heter islam - Rekommenderad, men inte ett måste

Dídac P. Lagarriga - Webislam





Det finns ett vaccin som skyddar oss från allvarliga sjukdomar. Ett vaccin mot alkoholismens härjningar till exempel, eller mot ekonomiska obalanser, social ojämlikhet, rasism och främlingsfientlighet. Ett vaccin mot okunnighet och despotism, mot utslagning och den alarmerande vanhelgande av livet och miljön. Ett vaccin i slutändan mot alla former av avgudadyrkan, även egot och dess nycker.

Ja, det heter islam och vaccinet sprutas genom Shahada (den offentliga vittnesbörd om att erkänna sig som muslim). Vissa läkare säger att det är tillräckligt med en gång i livet och att det inte behövs någon påminnelse. Andra rekommenderar det minst 5 gånger om dagen, vissa till och med i varje gest, varje blick av rädsla för att deras effekter försvinner ...

Emellertid, detta vaccin, liksom alla andra, innehåller även risker och biverkningar. Det finns en sjukdom som kallas islam och detta vaccin kan öka och uppmuntra det. Vår käre professor Abdelwahab Meddeb, som dog i vintras, kallade för mer än ett decennium sedan en av sina böcker just så, Islam sjukdomen, för att varna oss för det onda som det muslimska umma lider av, särskilt i sin praktik, i deras vardag, i deras kollektiva och individuella intima politik.

Islam vaccinerade blir vi islam sjuka, i det "Islam som ständigt bekämpar allt det stora som det åstadkom i sin historia, allt det skönhet som det genererade" som Meddeb beklagar. Och vi inte alltid inser det. Ja, de mest uppenbara effekterna publiceras på förstasidor och tv över hela världen, en extrem avhumanisering som innebär, genom överväldigande logik som många inte är villiga att acceptera, en extrem avislamisering (i denna mening är det korrekt att använda termen "extremister" eftersom de tar sin avislamisering till det mest extrema, sjuka av en helt förvrängd islam). Men som alltid, nyanser och symtom på en sjukdom är många.

Dessutom Islam vaccinet inte alltid ges på rätt sätt, eller i den rätta ålder, eller som anges av experterna. Man glömmer även ofta att, även om det rekommenderas, den varken är eller kan vara, någonsin, obligatoriska och applicerad med våld eller tvång. När detta inträffar, blir vaccinet ett gift.









































































Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum