Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn

Stängt för bön

Nadine al-Badair - al-Masri al-Yawm

Muezzin kallar till bön och landet stannar nästan helt. Allt är stängt. Även lokala livsmedelsaffärer, apotek, köpcentra, bagerier, restauranger. Överallt samma skylt, "Stängt för bön." Tjänstemän, anställda i privata företag och poliser lämnar sina jobb och skjuter upp omhändertagandet av sina kunder eller användare när bönen börjar. Många skolklasser avbryts för att uppfylla sin religiösa plikt. Ingenting ska störa dig tills bönen slutar. Fem gånger om dagen, samma sak, dag och natt. Det är en allvarlig kränkning av den personliga integriteten och friheten. Detta är en total fördröjning av intresse och ett hinder för ekonomin och livet.

En regel som uppmuntrar lättja och bidrar till den förödande ekonomiska situationen i ett land med enorma oljeresurser. Ingen har hittills kunnat ge en bra anledning för att stoppa livet för bönen, förutom en fullständig underkastelse till en religiös institution som är långt ifrån den sanna religionen. Sedan snubblar man med okunniga som går runt gator och marknader och skriker att det nu är dags för bön, stäng allt, sluta vad du gör omedelbart och tillbe mot Qibla. Den som inte lyder utsätts för stränga straff. Ingen himmel accepterar tvångs riter.

När du mer bråttom har för att fylla tanken, precis då börjar middagsbönen. Och nu, vänta nästan tre fjärdedelar av en timme tills bensinstationen öppnar. Det är inte viktigt det som brådskande tvinga dig att sluta! Det är precis som det är.

Kräver relationen med Gud övervakning, kontroll och medeltida straff? För att tjäna Paradiset måste man stoppa livet?

Intressant nog, allt denna enorma mängd arbetare, som inte är muslim, inte kan göra något annat än bara slappa tills det vanliga undantagstillståndet slutar.

Bönen har blivit en vana, en tvingande lag, andlighet är en kollektiv daglig rutin.

Det finns en patient och tyst publik, och även en glad och nöjd flock.

Resten av folk går mot denna frusterande destination eftersom okunnighetens tentakler kontrollerar även den mest öppna och friaste punkter i regionen. En man med ett otäckt skägg som når midjan står framför skärmen, i handen har han ett vapen med vilket de okunniga kämpar. Din kunskap om historien om dessa barbarer förleder dig att tro att när denne talar kommer han att göra det i pashto eller i en arabisk dialekt som dominerar bland al-Qaidas medlemmar och ändå, blir du överraskad av hans libanesiska accent. Vem skulle ha trott att en dag skulle vi se talibankrigare i Libanon! Vem skulle ha trott att vi skulle få se hijab och niqab i Libanon!

Revolutionärerna vill återuppleva förfädernas dagar. Strävar efter en nytalibanism. Men talibanernas ideologi är oförenlig med någon revolution. Akta er noga! Sedan när tror islamisterna på andra revolutioner än de som stödjer regeringarna ovanför folkets intressen? Sedan när tror de okunniga på frigörande från blind lydnad till härskaren?

Vi är alla väntar på vad som kommer att hända i Egypten den 30 juni för att veta den arabiska vårens öde och revolutionernas inriktning. Historien kommer att beteckna den som destruktiva terrorist revolution eller en stor revolution för frihet.

Vi är alla väntar på vad som kommer att hända i Egypten. "Vänta, vi också kommer att vänta."


Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum