Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn                    Bönetider

Europas moraliska och politiska förlisning


Utan tvekan är avtalet mellan EU och Turkiet som trädde i kraft den 20 mars för att utvisa flyktingar och invandrare till Turkiet mycket belysand över EU-ländernas inriktning. Det är också mycket belysande alla uttalanden om denna självmords inriktning som EU har antagit, å ena sidan, UNHCR, FN:s organ för flyktingar, jurister och andra myndigheter som varnade för att avtalet strider mot europeiska normer, rätten till asyl och deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Samtidigt säger Amnesty International att avtalet är en "historisk kupp" mot de mänskliga rättigheterna.

Låt oss vara tydliga om det, det handlar om outsourcing av skyddet av EU:s yttre gränser till den turkiska regeringen för 3000 miljoner euro, som kan utökas till 6000. De bryr sig inte alls om vad som kommer att hända med många människor. Det är bara en hägring det som verkade vara en skandal som rörde så många människor när vi såg bilderna av Aylan Kurdi, det treåriga barnet som hittades död på en turkisk strand. Eller Petra Lazslos spark, den fotojournalist som försökte hindra en syrisk far med sin son och sin ryggsäck att komma in genom gränsen.

Hur wahhabismen infiltrerade de fyra Sunni skolor


Islams fjärde pelare: fastan under Ramadan


Det är inte bara muslimer som fastar. Fastan har utövats i århundraden i olika religiösa ceremonier av kristna, judar, buddhister, hinduer, taoister, mm. Gud nämner detta faktum i Koranen:

TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er - kanske skall ni frukta Gud. (2:183)

Vissa samhällen fastar för att förhindra katastrofer eller för att uppfylla ett löfte. Vissa stammar i Mexiko och Inkafolket i Peru fastade för att blidka sina gudar. Forntida nationer i den gamla världen som assyrierna och babylonierna, fastade som botgöring. För judarna är fastan ett sätt att uppnå botgöring och årlig rening inför Försoningsdagen eller Yom Kippur. På denna dag är det inte tillåtet varken dryck eller mat.

Samtal med Sheikh Mohammad Abdullah - Salat och bön


Uttryck vi muslimer använder


Detta uttryck använder vi en hel del. Hos vissa översättare anges den som "förhoppningsvis", men det betyder faktiskt "om Gud vill." Ordet "förhoppningsvis" innebär en önskan om att något ska hända: "Jag hoppas att det regnar", "förhoppningsvis kommer han".

Istället innebär InshAllah (om Gud vill) tvivel, det vill säga att det står i Guds händer.

Till exempel, om jag säger, "Det ser ut att regna i morgon", även om jag inte skulle vilja att det gör det, då skulle jag säga, "Det ser ut att regna i morgon, InshAllah".

Vi använder det en hel del när vi hänvisar till osäkra eller framtida situationer. Till exempel, i alla följande fraser lägger vi InshAllah alltid i slutet:

Sov min lilla bebis, sov


”En man som föraktar kvinnor är avskyvärd”


      En intervju med Mohamed Bellacen Kamboui

"Ingenstans i Koranen finns det en formulering som gör det möjligt någon form av diskriminering mellan män och kvinnor. Koranen ger dem samma rättigheter. Alla får samma order av den heliga boken och alla kommer att ha samma förmåner. Förhållandet mellan man och kvinna inte är en fråga om konkurrens i islam, men om att komplettera varandra: du behöver mig och jag behöver dig. Islam respekterar kvinnor. Detta visas genom den heliga boken, den ger dem i sina verser rättigheter och friheter som tills nyligen inte fanns i många av våra moderna västerländska samhällen. Profeten, som konfronterade de mest heliga seder i sin tid, uppmanade kvinnor att delta i bön och i andra sociala frågor som var viktiga då."
Vår - Stockholm


Förnekandet av islam och islamofobi

De stora finansiella makternas strategi för att bryta Europa och destabilisera Paris-Berlin-axeln, har varit och är att främja islamofobin och hjälpa upp till makten de populistiska och främlingsfientliga högerextrema partier. Världen lever farligt sedan bombningen av tvillingtornen

Islam är inte vad du trorEURONYHETERSpaniens Katolska Kyrkan är överens om att återställa islamisk Referens i Cordoba moskés namn
Den Katolska kyrkans myndigheter i den södra spanska staden Cordoba har kommit överens om att återupprätta den islamiska referens i namnet på stadens berömda moskén-katedralen och sluta hänvisa till det som helt enkelt "The Cordoba-katedralen."

En journalist beordrades att ta bort sin slöja i sekularismens namn
Bosniens högsta muslimsk lärd kritiserar Ungerns premiärministerISLAM I VÄRLDENSydkorea välkomnar ny halal certifieringssystem
En tjänsteman vid Korea Tourism Organization (KTO) informerade Anadolu Agency att 200 halal matställen kommer att markeras i en guide som ska publiceras i augusti.

US Presidentkandidat uppmanar till att göra slut med islamofobi
Kanada kyrkor beklagar den växande islamofobiIslamisk bankverksamhet kommer till euroområdet

Berlins tjänstemän som arbetar långa timmar med bearbetning av asylansökningar och socialt stöd till flyktingar kan nu utantill KT-Banks IBAN nummer, en bank vars namn inte var känt förrän ett par månader sedan och som nu får flera kunder i högt tempo bland nykomlingar till Tyskland.

Efterfrågan på halal produkter ökarVisdomens trädgårdEnligt en källa från Abu Dharr (Må Allah vara nöjd med honom) sade Profeten (fvmh): ”Anse inte ens den minsta goda gärning som obetydlig, även att möta din broder med ett muntert ansikte är en god gärning.”

(Muslim)

Fredags Khotba

160318

Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum